top of page

NO

Henry har brukt sin skaperglede til å utdanne seg i diverse kunstretninger fra flere land.

For 25 år siden møtte han Osnat, som har bakgrunn fra lange tradisjoner av orientalsk smykkekunst. Sammen har de skapt en virksomhet hvor parets forskjellige kulturelle bakgrunn smelter sammen til det unike håndverket BENARIK ART.

Hver kunstgjenstand er håndlaget i verkstedet vårt i Stavanger, Norge. 

Henry Benari-BENARIK ART

EN

Following his passion for creation, Henry spent years educating himself in the field of arts around the world. Around 25 years ago, he met Osnat, who comes from a background of a generations-long dedication for oriental jewelry making.

Together, they created a project where the couple's different cultural background melts together to form the unique crafts of Benarik Art.

Every piece of art is made by our hands in the studio, located in Stavanger, Norway. 

Osnat Benarik
bottom of page