-

Kurs i Gullsmedfaget

Gullsmed faget deler vi inn 6 modulere:
Saging, filing, lodding, innfatning, overflatebehandling og planlegging. 
Hver modul fungerer slik: 
Komme i gang, 3 timer privat lærer,
og praktiserer videre etter eget ønske til man føler seg klar til neste
modul. Når eleven føler seg ferdig med kurset fortsetter han på
neste modul.
Vi praktiserer kursene ved å lage en ring, ørepynt og anheng.
 
Priser:
Hver modul koster kr.2500 inkl.3 timer undervisning, verktøy, oppstarts materiale ( ikke inkl. sølv, gull og stein).
Loddekurs koster kr.3500 inkl. 6 timer privat undervisning. I tillegg
kommer materiale (sølv) etter markedspris.

Kurset tilrettelegges individuelt.
 
 

Website Builder drives av  Vistaprint